Inloggen bankrekening
Beschermingsbewind Twente & Bureau Alert

Klacht over curator, mentor of bewindvoerder 

Het kan voorkomen dat een cliënt niet tevreden is over de curator, mentor of bewindvoerder. In dit geval vragen we dit te melden bij de eigen contactpersoon. Met de leidinggevende gaan we vervolgens in gesprek om tot een oplossing te komen.


Als de cliënt niet tevreden is over de afhandeling van de klacht dan kan dit schriftelijk gemeld worden bij de leidinggevende van Bureau Alert of Beschermingsbewind Twente. In dat geval starten we de procedure van het Klachtenreglement. Daarnaast is er het protocol van de branchevereniging VeWeVedat in werking kan treden nadat bovenstaande procedure is doorlopen.

Neem contact op met: