Inloggen bankrekening

Tarieven mentorschap

Laatste Nieuws


Momenteel geen toegang tot uw online dossier

Let op! Heeft u een 2Look account waarin u online inzage heeft in uw dossier? Momenteel kunt u vanwege een technisch probleem niet inloggen. Het is ni...


> Lees verder
Beschermingsbewind Twente & Bureau Alert

Kosten mentorschap

De tarieven voor mentorschap zijn wettelijk vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het tarief is afhankelijk van de aard van de mentorschap en de samenstelling van het huishouden (aantal personen) van de cliënt. Tijdens het intakegesprek bespreken we welk tarief van toepassing is.

Gereduceerd tarief

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie en hanteren daarom gereduceerde tarieven.
Jaarlijks stellen we onze tarieven zo nodig bij.

Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven en het verschil met het wettelijk vastgelegde bedrag.

Bijzondere bijstand

De kosten voor bewindvoering, curatele en mentorschap moeten door de persoon in kwestie zelf betaald worden. Is er sprake van een minimum inkomen? Dan kan betrokkene mogelijk bijzondere bijstand krijgen. Als de betrokkene een bewindvoerder heeft, dan zal deze bijzondere bijstand voor de kosten van mentorschap aanvragen. Het beleid hiervoor verschilt per gemeente. Indien nodig treffen we voor de opstartkosten een betalingsregeling.

Meer weten over onze tarieven en het aanvragen van bijzondere bijstand?Wettelijk 2019 Tarieven BBT en Bureau Alert 2019
Mentorschap per maand Alleenstaande
€ 114,14
€ 111,10
Meerpersoons
€ 200,55 € 197,05
Alleenstaande met psychische problemen tot 23 jaar
€ 147,62
€ 142,75
Meerpersoons waarvan 1 met psychische problemen tot 23 jaar
€ 230,05
€ 225,68
Meerpersoons beiden psychische problemen tot 23 jaar
€ 265,80
€ 253,17

Eenmalig


Opstartkosten alleenstaande
€ 644,93  
€ 627,69
Opstartkosten meerpersoons
€ 773,19
€ 688,53

Overige kosten


Verhuizing

€ 402,93
Ontruiming/verkoop woning

€ 402,93
Beheer PGB per jaar

€ 603,79

Neem contact op met: