Beschermingsbewind Twente

Mensen die om welke reden dan ook, genoodzaakt zijn zich onder bewind te (laten) stellen, zijn vaak kwetsbaar en afhankelijk. Zeker in zo’n situatie is er behoefte aan deskundige ondersteuning, weten wat je van elkaar kunt verwachten en op elkaar kunnen vertrouwen.

Beschermingsbewind Twente is opgericht omdat we hebben gezien hoe bewindvoering niet moet. Wij hebben de ambitie om één van de beste bewindvoerderskantoren van Oost Nederland te worden.  De beste is wat ons betreft niet de grootste, maar wel het kantoor dat het vertrouwen geniet van haar cliënten en haar directe omgeving (rechtbanken, zorginstellingen en gemeenten).

Wij willen ontzorgen, stabiliseren en dat alles op een vertrouwenwekkende en nuchtere Twentse manier.

Sinds januari 2017 is de afdeling Bureau Alert gestart bij Beschermingsbewind Twente. Vanuit deze afdeling worden niet alleen beschermingsbewind en curatele, maar tevens mentorschap uitgevoerd voor mensen die dat nodig hebben.

Voor beschermingsbewind houden wij ons aan de tarieven die zijn vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton). Neem contact met ons op voor meer informatie over tarieven.

Button-BCN-Opleidingen